50 jaar JCI Eemland: borrel Voorzitters, Ereleden en Senatoren

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat JCI Eemland is opgericht. Ter ere van dit tiende lustrum is op zaterdag 5 juni het traditionele VES-diner georganiseerd. Hierbij zijn oud voorzitters, ereleden en senatoren uitgenodigd om deze verjaardag te vieren en het glas te heffen voor de Kamer. Er is dit jaar gekozen voor een feestelijke borrel omwille van de beperkingen als gevolg van het Coronavirus.

De ereleden, senatoren en oud voorzitters hebben zich in het verleden bijzonder ingespannen voor de vereniging. Het VES-diner is bij uitstek een gelegenheid waarop veel van hen oude bekenden opzoeken, met trots terugkijken op hun eigen tijd bij de Kamer en ook weer met veel interesse en enthousiasme naar de huidige Kamer kijken. Wij zijn ze zeer dankbaar voor de bijdragen die zij aan JCI Eemland hebben geleverd!