Impact met Chocoladeletter Actie

Op vrijdag 1 februari zijn er twee cheques van 6.000 euro en 2.000 euro uitgereikt aan de VoorleesExpress, respectievelijk de afdelingen van Eemland en Lek & IJssel. In totaal is 8.000 euro opgehaald door JCI Eemland en Rotary Club HC met de verkoop van chocoladeletters. Als dank voor de steun organiseerde de VoorleesExpress een speciaal voorlees-feestje voor de kinderen van de leden van JCI Eemland tijdens De Nationale Voorleesdagen.

Al 15 jaar verkoopt JCI Eemland chocoladeletters voor een goed doel. Veel bedrijven geven rond Sinterklaas een attentie aan hun medewerkers of hun relaties. Dankzij de chocoladeletteractie van JCI Eemland (http://www.chocoletterjci.nl/ ) kunnen bedrijven direct bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Dit jaar komt de opbrengst van 8000 euro ten goede van de VoorleesExpress. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er wekelijks een speciaal getrainde vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen en samen met de ouders te werken aan taal en leesplezier. Hoewel de resultaten van de voorleeshulp onmiskenbaar zijn, is VoorleesExpress nog geen onderdeel van het officiële onderwijssysteem en zijn zij volledig afhankelijk van de subsidies en donaties.

De opbrengst wordt gebruikt om tientallen gezinnen voor te lezen (en de gezinnen hierin te begeleiden). Ook wordt er een speciaal vervolgtraject bekostigd om de bereikte effecten op de taalontwikkeling te behouden. Dit vergroot de kansen van de kinderen in het onderwijs.

Nog meer impact

Naar aanleiding van publiciteit rondom Choco Actie in lokale media hebben zich 5 vrijwilligers voor de VoorleesExpress aangemeld. De VoorleesExpress was blij verrast. “Met geld kunnen we kosten van het VoorleesPakket dekken maar zonder vrijwilligers staan de gezinnen nog steeds op de wachtlijst”, – zegt Jessica Jager, projectleider VoorleesExpress Eemland.

 Meer foto’s van het evenement: https://we.tl/t-MchxffX9la