24 april 1971 - Oprichting Junior Kamer Eemland

Officiële installatie van de Junior Kamer Eemland (JKE) als lid van de federatie van Junior Kamers in Nederland en Junior Chamber International (JCI) door de federatievoorzitter de heer W.H.J. Cambier van Nooten. 

In een speech wierp hij een terugblik in de historie van Amersfoort, die via Johan van Oldenbarnevelt en Mondriaan, de N.V. Stadsherstel en de geschiedenis van Junior Kamers bij de “verbasterde vredespijp van de Indianen” terechtkwam. Met dat imaginaire attribuut bedoelde hij de voorzittershamer, die hij aan voorzitter mr. P.F.J.M. van Vonderen overhandigde, waarmede de installatie een feit was.