Het Benutten van Diversiteit in Organisaties: Samen sterker dan ooit!

Heb je je ooit afgevraagd wat de kracht is van diversiteit binnen organisaties als JCI? Wij waren daar nieuwsgierig naar en nodigden Sandra Minnee uit om ons mee te nemen in de wereld van inclusie en hoe het benutten van diversiteit kan resulteren in plezierigere en effectievere samenwerkingen.  Sandra Minnee is oprichter van Teaming Up en groot voorvechter van het verzilveren van kansen die diversiteit in teams met zich meebrengt. Haar motto? “Iedereen in z’n kracht & samen sterker dan ooit.” Met haar profiler, platform en teamcoach-programma’s draagt ze bij aan plezieriger en effectiever samenwerken. 

Fasen van inclusie in teams
Tijdens haar interactieve lezing voerde Sandra ons door de vier fasen van inclusie: afwijzen, respecteren, waarderen en genieten. Elk stadium opent de weg naar een veiligere, meer open werkomgeving, resulterend in verbeterde samenwerkingen. Het kennen en begrijpen van jezelf en je collega’s is cruciaal voor het ontwikkelen van deze atmosfeer, en een profiler kan daarbij helpen. Door diverse kwaliteiten te erkennen en te benutten, kunnen we uiterst effectieve teams creëren. Ook voor de commissies in onze eigen kamer.

Het was goed om de diversiteit binnen onze eigen kamer te ontdekken aan de hand van de vier belangrijkste stijlen van de profiler BreinStijlen. Dit leidde tot verhelderende gesprekken over onze individuele kwaliteiten en hoe deze de manier waarop we samenwerken beïnvloeden en wat onze mogelijke valkuilen zijn.

Hoe benut je diversiteit?
De waarde van diversiteit kan benut worden door teams of commissies zo divers mogelijk samen te stellen en de unieke kwaliteiten van elk teamlid in te zetten. Daarnaast is het belangrijk bewust te zijn van mogelijke blinde vlekken of valkuilen en deze actief te adresseren. Sandra bood waardevolle tips om een cultuur voor teamdiversiteit te bouwen:

1. Creëer psychologische veiligheid.
2. Koester en verdiep vertrouwen door wezenlijke (persoonlijke) verhalen uit te wisselen.
3. Wees nieuwsgierig en respectvol naar de perspectieven van anderen.
4. Luister aandachtig en vraag door.
5. Waardeer nieuwe en afwijkende inbreng.
6. Evalueer en bespreek regelmatig de samenwerking.

Met vertrouwen en nieuwsgierigheid kunnen we de voordelen van diversiteit plukken!

Wil je weten wat Teaming Up voor jou kan betekenen? Bezoek dan de website www.teamingup.io of neem contact op met Sandra Minnee via sandra@teamingup.io.