8 mei 1976 - Project Flehite

In 1975 kwam JK Eemland in contact met het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Flehite in Amersfoort. Deze vereniging (eigenaar en beheerder van de museumgebouwen en de collectie) was druk doende met restauratie- en uitbreidingsplannen. Er werd een projectgroep Flehite ingesteld hetgeen uitmondde in een 22 pagina’s dikke brochure Beleidsadvies Flehite.

Een vijftiental leden van de projectgroep (met echtgenotes, vrienden en kennissen) zat spoedig tot over de oren in het museumwerk. Deels kon er vanuit het beroepsgebeuren worden bijgesprongen: economen doken in vellen vol cijfers, een museumdirecteur van elders sprak behartenswaardige oudheidkundige taal, een grafisch ontwerper ontwikkelde een vormgevingskarakteristiek voor een te realiseren huisstijl, er werd gestart met en tijdschrift. Er werd zelfs zorggedragen voor de exposities: inrichting, schilderen van vitrines, verspelen van tentoonstellingsschotten, etc.

De fundraisingactie moest echter het gat in de restauratiebegroting dichten: verkoop van Flehite kloostermoppen, een loterij, gerichte directe mailing en mond-tot-mond gebedel. Onder het motto: in Flethite is altijd wat te doen, werd uitgebreid aandacht gevraagd voor de activiteiten. Het Keijarenfeest speelde zich dan ook niet voor niets af rondom Flehite.

De Fundraisingactie resulteerde uiteindelijk in een opbrengst van ƒ161.711,00 en twee landelijke awards: de Thijm-award (voor het beste externe project) en de Pepsi-award (voor het beste fundraising project).